Flowers

عيسى السلطان

تمويل و تأسيس شركات ناشئة

About

هدفي أن أساهم في تأسيس 1000 شركة سعودية، بجهد، أو تمويل، أو حتى استشارة.
حاليا لدي مشروعين النورس و أجور، و أدير ستارت اب غريند الدمام كعمل تطوعي.

© 2022 Digital Layers LLC. All rights reserved.